1099vip威尼斯下载

耳鼻喉科

编号:
名称:耳内窥镜
型号:

详细描述

EJ-4型耳内窥镜(小儿)组件内容:
产品编号          产品名称                    规格型号
C0010             内窥镜                        0°Φ2.7×105
C0012             内窥镜                        30°Φ2.7×105
C0013             内窥镜                        70°Φ2.7×105
C2001             中耳息肉钳                  咬切头
C2002             中耳息肉钳                  环 形 头
C2003.1          中耳息肉钳                  大号麦粒头
C2003.2          中耳息肉钳                  小号麦粒头
C2004             中耳息肉钳                  45°杯形头
C2005.1          中耳息肉钳                  大杯形头
C2005.2          中耳息肉钳                  小杯形头
C2006            中耳息肉剪                   直   形
C2080            微型眲眝钩                   9支组合
T5012             光  导  束                    1800mm

备注:引进美国无电镀表面处理技术,有效防止电镀对人体产生的副作用.


EJ-5型耳内窥镜组件内容:

产品编号      产品名称          规格型号
C0030        内  窥  镜         0°Φ4×45
C0032        内  窥  镜         30°Φ4×45
C0033        内  窥  镜         70°Φ4×45
C2001        中耳息肉钳       咬  切  头
C2002        中耳息肉钳       环  形  头
C2003.1      中耳息肉钳      大号麦粒头
C2003.2      中耳息肉钳      小号麦粒头
C2004         中耳息肉钳      45°杯形头
C2005.1      中耳息肉钳      大杯形头
C2005.2      中耳息肉钳      小杯形头
C2013        镫骨安装钳
C2006        中耳息肉剪      直    形
C2080        微型眲眝钩      9支组合
T5012        光  导  束        1800mm

备注:引进美国无电镀表面处理技术,有效防止电镀对人体产生的副作用。

XML 地图